Stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

stručni prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea)
poslovne informatike (bacc. inf.)

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 0 izvanrednih

Ukupno kolegija: 41 redoviti kolegij, 5 izbornih kolegija, 4 stručne prakse

Cilj studija

Cilj studija je provedba obrazovnog procesa temeljenog na konkretnim modernim znanjima i vještinama koje su konkurentne na tržištu rada. Kompetencije koje student stječe tokom studija mogu se fokusirati na tri specifična cilja studija:

Prvi cilj studija

je omogućiti polaznicima savladavanje ekonomskih temelja za samostalno obavljanje poduzetničke djelatnosti te razumijevanje poslovnih koncepata čije se poznavanje očekuje u svakoj gospodarskoj djelatnosti. Pri tome, naglasak studija je na razvijanju intelektualnih sposobnosti vezane uz netehnička područja, kao što je to znanje o pregovaranju, vođenju sastanaka i poslovne komunikacije te shvaćanja osnova poduzetništva i tzv. „mekih“ vještina.

Drugi cilj studija

je priprema polaznika za buduće zadatke iz područja informatičke djelatnosti. Navedeno pretpostavlja usvajanje naprednih znanja vezanih uz principe rada računala, operativnih sustava, uredskih aplikacija, računalnih mreža, interneta te modernih poslovnih aplikacija temeljenih na „cloud“ i „on premises“ temeljima. Od polaznika se očekuje usvajanje znanja vezanih uz izradu raznih vrsta digitalnih dokumenata, primjenu novih digitalnih tehnologija koje omogućuju povećanje dosega prisutnosti te iskorištenje novih pristupa u marketingu, automatizaciji i optimizaciji poslovnih procesa.

Treći cilj studija

pretpostavlja usvajanje terminologije i načina razmišljanja vezanog uz razvoj računalnog softvera tj. osnove programskog inženjerstva. Ostvarenjem navedenog cilja polaznik studija će steći vrlo konkretna i tražena informatička znanja pomoću kojih će moći specificirati softversko rješenje za konkretan problem, dizajnirati potrebne baze podataka te korištenjem razvojnih alata izraditi jednostavnije softversko rješenje (aplikaciju) temeljeno na konkretnim zahtjevima korisnika.

Poslovi za koje će student biti osposobljen

 • automatizacija uredskog poslovanja

 • instalacija i podešavanje računala, mreže i računalne infrastrukture 

 • primjena informatičkih tehnologija u istraživanju tržišta i digitalnom marketingu

 • izrada grafičkih audio-vizualnih materijala, baza podataka te analiza i vizualizacija podataka

 • izrada aplikacija za desktop, web i mobilne uređaje

 • korištenje i održavanje poslovnih informacijskih sustava

Pogledajte naše prostore

Novi studentski dom dr. Franjo Tuđman na površini od 2.900 m2 u svom sastavu ima:

 • 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupaonicama (od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju);
 • 2 kreveta za studente sa invaliditetom,
 • polivalentnu sportsku dvoranu,
 • medijateku,
 • opremljenu zajedničku učionicu,
 • spremište za bicikle,
 • čajnu kuhinju s blagovaonicom,
 • samoposlužnu praonicu, te
 • opremljenu kuhinju s menzom za osamdeset osoba.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa  na preddiplomski stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo imaju osobe za završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem.

Upis na preddiplomski stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo obavlja se putem natječaja koje objavljuje Veleučilište sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu i Pravilniku o pravilima studiranja.

Prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij odvijaju se kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta NISpVUili podnošenjem prijave Studentskoj službi Veleučilišta, sukladno natječaju.

Razredbeni (klasifikacijski postupak) se provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta  vrednovanjem uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koji je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:

 • Uspjeh u srednjoj školi 40% 40%
 • Obvezni dio državne mature – Hrvatski jezik razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Matematika razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Strani jezik razina B 20% 20%

te na temelju kriterija vrednovanja ukupnog uspjeha pristupnika u srednjoj školi, vrednovanja općeg uspjeha svakog razreda srednje škole te vrednovanja završnoga ispita (mature).

Ishodi učenja na razini studija

Opći ishodi učenja

O1: Argumentirati specifičnosti i načine funkcioniranja poslovnog subjekta i poduzetništva u hrvatskom zakonodavnom okviru, koristeći stručnu terminologiju

O2. Raspravljati o odabranim temama na hrvatskom i stranom jeziku u timu, poštujući etička pravila i socijalno odgovorno ponašanje

O3. Odabrati metode za pregovaranja, vođenja sastanaka i poslovnu komunikaciju

O4. Prosuditi aspekte utjecaja informacijsko-komunikacijskih tehnologija na pojedinca i društvo

Stručni ishodi učenja

S1. Odabrati metodologije za planiranje, realizaciju i financiranje poslovne aktivnosti/projekta

S2. Odabrati primjenjive suvremene informacijske, matematičke i statističke metode

S3. Predložiti marketinški plan i potrebne marketinške aktivnosti temeljene na suvremenim tehnologijama

S4. Kombinirati softverske alate za automatizaciju uredskog poslovanja, izradu digitalnih sadržaja te poslovnu korespondenciju

S5. Planirati primjenu informacijskih sustava za rješavanje standardnih poslovnih problema

S6. Argumentirati poznavanje hardvera i softvera kroz samostalnu izgradnju i instalaciju računala od njegovih dijelova

S7. Implementirati računalni program na webu te desktop i mobilnim operativnim sustavima

S8. Implementirati mrežne stranice korištenjem modernih tehnologija, na temelju zahtjeva korisnika

S9. Implementirati bazu podataka i pristup podacima

S10. Implementirati mrežnu infrastrukturu

S11. Identificirati mjere za održavanje potrebne razine sigurnosti informacijskog sustava

Naši partneri na studiju

Želiš studirati informatiku u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili